bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Dostęp do pozostałych informacji publicznych


Stosownie do art. 8 ust. 4 ustawy o dostępie do informacji publicznej informujemy, że:
Udostępnianie informacji publicznych nieudostępnionych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Biuletynie Informacji Publicznej następuje poprzez:

  1. wywieszanie informacji, na tablicy ogłoszeń
  2. udostępnianie dokumentów na pisemny wniosek,

Nie jest wymagany wniosek w przypadku dokumentów, których udostępnienie może nastąpić niezwłocznie.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznejOpublikował: Daniel Maziarz
Publikacja dnia: 14.04.2020
Podpisał: Daniel Maziarz
Dokument z dnia: 14.04.2020
Dokument oglądany razy: 2 143